Ekonomická Univerzita v Bratislave Fotogaléria Telefónny zoznam Webmail E-learning AIS
Slovenský jazyk English language
 
Uchádzač
Študent
Zamestnanec
Sponzor
 
 
 
 
 

Makroekonómia

 Na základe príkazu dekana č. 1/2013
 
vypisujem náhradný termín skúšky z predmetu M A K R O E K O N Ó M I A
 
 
 
Deň konania skúšky: 13.02.2013 
Čas: 9:10
Miestnosť: AOC
 
 
 
Ing. Rozália Pétrová, CSc.